FCE | NORMEN EN WAARDEN

Gedragscodes FUTSAL CLUB EINDHOVEN

Eén van de beleidsmethodes om ongewenst gedrag te beperken is het opstellen van gedragscodes binnen onze vereniging FC Eindhoven. Gedragscodes zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Deze ongeschreven regels worden in codes vastgelegd. Door aan iedereen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, maak je ook meteen duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. Voor elke doelgroep kunnen normen worden opgesteld, waaraan ze zich moet houden. Deze moeten voor iedereen helder zijn. Als het goed is moet iedere nieuwkomer van deze gedragscodes op de hoogte worden gesteld, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.

Algemene gedragscodes.

Er zijn normen die voor iedereen gelden nl.
1.     Respecteer de regels van je sport en van de vereniging FC Eindhoven.
2.     Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport.
3.     Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
4.     Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport.
5.     Samen staan voor “Fairplay” binnen de voetbalsport.

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van uitermate groot belang. Omdat het niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist (jonge) kinderen betreft, zijn er een aantal zaken die apart genoemd dienen te worden:

1.     Alcohol en tabak zijn o.a. middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken en zeker niet op het veld , auto of in de kleedkamers. In het bijzijn van jeugd is men zich bewust van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak.
2.     Roken in de kleedkamer(s), de bestuurskamer en de kantine dienen wij niet te doen.
3.     Roken in o.a. de auto of kleedruimtes en dat in het bijzijn van jeugdige spelers kan niet worden getolereerd.
4.     Alcohol gebruik bij het meenemen van jeugdige spelers naar o.a. uitwedstrijden kan niet worden getolereerd.

In de sporthal.
1.     Rommel die gemaakt wordt ruimen wij zelf op.
2.     Er wordt geen glas- en aardewerk mee de sporthal in genomen. Buiten op het terras is het geen probleem, maar dan wel zelf even terugbrengen.
3.     Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.
4.     Spelers dienen tassen e.d. te plaatsen in de daarvoor bestemde ruimtes.
5.     Normen en waarden wordt van een ieder verwacht en zeker ook in de kantine. Functionarissen binnen onze vereniging hebben absoluut een voorbeeldfunctie, ook in de kantine.

Op en rondom het veld.
1.     Het veld is geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet.
2.     Blijf achter de hekken/ reclameborden tijdens een wedstrijd.
3.     Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
4.     Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van bestuursleden.  

Op en rondom de sporthal.
1.     Fietsen en brommers worden in het daarvoor bestemde gebied (stalling) geplaatst.
2.     Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
3.     De toegangen naar de sporthal worden in het belang van veiligheid altijd vrijgehouden.
4.     Het meenemen van alcoholische dranken is niet toegestaan.

SPONSORS FC EINDHOVEN

HOOFDSPONSORS: VDL GROEP / CIBATAX EINDHOVEN

$('#b1').cycle({fx:'scrollRight',speed:300,timeout:10000});
$('#b2').cycle({fx:'scrollRight',speed:300,timeout:10000});
$('#b3').cycle({fx:'scrollRight',speed:300,timeout:10000});
$('#b4').cycle({fx:'scrollRight',speed:300,timeout:10000});
$('#b5').cycle({fx:'scrollRight',speed:300,timeout:10000});
$('#b6').cycle({fx:'scrollRight',speed:300,timeout:10000});
$('#b7').cycle({fx:'scrollRight',speed:300,timeout:10000});
$('#b8').cycle({fx:'scrollRight',speed:300,timeout:10000});
$('#b9').cycle({fx:'scrollRight',speed:300,timeout:10000});
$('#b10').cycle({fx:'scrollRight',speed:300,timeout:10000});
$('#b11').cycle({fx:'scrollRight',speed:300,timeout:10000});
$('#b12').cycle({fx:'scrollRight',speed:300,timeout:10000});